Magunkról

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiemelt feladatának tekinti, hogy segítse, illetve lehetővé tegye a debreceni felsőfokú tanulmányok végzését elsősorban azon vidéki hallgatói számára, akik tanulmányi eredményük, szociális helyzetük, továbbá közösségi munkájuk alapján arra jogosultak és érdemesek. A DRHE nagy figyelmet fordít a kiemelkedő képességű hallgatókra, egyúttal segíti a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségét is.
Az Egyetemi Kollégium a DRHE önálló szervezeti egységeként ennek megfelelően arra törekszik, hogy lakói számára a lehető legjobb körülményeket biztosítsa a tanuláshoz, a közösségi élethez, a keresztyén hitben és erkölcsben való növekedéshez. A DRHE mindezeken túl, az Egyetemi Kollégium szabad kapacitásának erejéig, támogatni kívánja kollégiumi elhelyezéssel a Debrecenben felsőfokú tanulmányokat folytató minden olyan nappali tagozatos egyetemi hallgató tanulmányait, akik a keresztyén értékeket, a DRHE szellemiségét és abból eredő hagyományait, az Egyetemi Kollégium nevelési elveit és szabályzatait ismerik és azokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el, s akik tanulmányi eredményük, szociális helyzetük, továbbá közösségi munkájuk alapján arra érdemesek.

Az Egyetemi Kollégium feladatai:
A célokból levezetett feladatok meghatározásánál az alábbi alapelveket kell figyelembe venni:
a) egymás szeretetben való elviselésének gyakorlása,
b) az együttélés közösségteremtő erejének megtapasztalása,
c) nevelő, értelmiségalakító funkció erősítése,
d) esélyek növelése, illetve az esélyek fokozatos kiegyenlítése a DRHE
valamennyi, kollégiumi elhelyezésre igényt tartó hallgatója számára,
e) gazdaságos működtetés megvalósítása.

Az Egyetemi Kollégium különös gondot fordít
a) a pihenés, a tanulás feltételeinek biztosítására, a személyes életviteli tanácsadás lehetőségére, a kulturált szórakozásra, a hátrányos helyzetűek támogatására, az önálló konfliktus- és probléma-megoldásra, a hallgatók közéleti, vezetői és önkormányzati szerepvállalásának támogatására, a Debreceni Református Kollégium hagyományainak megismertetésére és ápolására, egymás lelki és tanulmányi támogatásának serkentésére, a keresztyén hit és életvitel kortárs fiatalok közötti megismerésére, valamint a keresztyén erkölcsnek megfelelő életrend segítő támogatására, a hitéleti és a világi szakos hallgatók vonatkozásában egyaránt,
b) a hitéleti szakos hallgatók vonatkozásában mindezeken túl a leendő kollegiális kapcsolatok megalapozására, a közös hitéleti alkalmakra, a közös diakóniára, a leendő egyházi alkalmazottakhoz méltó keresztyén életvitelhez szükséges tulajdonságok és ismeretek elmélyítésére.

Az Egyetemi Kollégium nyitott belső és külső kapcsolatok felvételére, kialakítására, kapcsolatot tart más kollégiumokkal és kollégiumi szövetségekkel, intézményekkel, elsősorban a magyar protestáns felsőoktatási intézmények kollégiumaival.
Az Egyetemi Kollégium tevékenyen részt vesz a DRHE közösségi életének szervezésében, kapcsolatot tart annak oktatási, szolgáltató és funkcionális egységeivel, valamint a bérelt férőhelyeket biztosító intézmények vezetésével.