Más felsőoktatási intézmények hallgatóira vonatkozó eljárási szabályok

7 §
(1) Más felsőoktatási intézmény hallgatóinak felvétele a DRHE hallgatóinak felvétele után,
külön felvételi eljárás alapján történik.
(2) Más felsőoktatási intézmény hallgatóinak a kitöltött kollégiumi pályázati űrlaphoz
csatolniuk kell
a) a más felsőoktatási intézmény hallgatóinak kiegészítő kollégiumi pályázati űrlapját,
b) egy 1-1,5 oldalas, kézzel írott önéletrajzot,
c) gyülekezeti lelkészi ajánlást,
d) egyéb, egyházi közéleti munkásságot igazoló dokumentumot,
e) hallgatói jogviszonnyal még nem rendelkező pályázók esetében az érettségi
bizonyítvány másolatát,
f) hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók esetében a leckekönyv/tanulmányi füzet
másolatát/elektronikus indexük nyomtatott változatát és
g) a hallgatói jogviszony igazolását.
(3) Más felsőoktatási intézmény hallgatóinak a Kollégiumi Felvételi Bizottság előtt felvételi
elbeszélgetésen kell részt venniük. A felvételi elbeszélgetésen a Bizottság szóbeli, egyéni
elbeszélgetés keretében felméri a jelentkezők
a) egyházi kötődését, gyülekezeti kapcsolatait,
b) keresztyén elkötelezettségét és életfelfogását,
c) a kollégiumi bentlakással kapcsolatos elképzeléseit, eddigi tapasztalatait.
(4) A pályaalkalmassági elbeszélgetést minden felvételi eljárás során meg kell ismételni.
(5) A felvételi elbeszélgetés után a Bizottság nyílt szavazással dönt a pályázó felvételéről.
További mérlegelés nélkül el kell utasítani annak a pályázónak a pályázatét, akinek felvételét
a felvételi elbeszélgetés alapján a Bizottság elutasította.